تور روسیه

کشور روسیه ، یهناورترین کشور دنیا، دارای شرایط اب و هوایی متغیر، قومیتهای مختلف و تاریخ و فرهنگی غنی است. بی شک بازدید از این کشور بی نظیر، خاطرات منحصربفرد و لذتی بزرگ به همراه خواهد داشت.

سفر تجاری به جمهوری داغستان واقع در جنوب فدراسیون روسیه (ساحل دریای خزر)

brochure-3

شرکت «روس فوکوس»، آماده همکاری و انعقاد قرارداد کارگزاری با  آژانس های گردشگری می باشد.