کنفرانس

شرکت «روس فوکوس» برگزار کننده کنفرانس های تخصصی تجاری، سفرهای تجاری به روسیه است. حضور در این کنفرانس ها به شما امکان می دهد که شناخت مناسبی از بازار روسیه بیابید و همچنین کمک شایانی به شما در یافتن مشتریان/ شرکای تجاری بالقوه می کند.