کنفرانس

«Life and work in Russia»

Moscow-Izmailovsky

دانشجوی خارجی در روسیه هستید و می خواهید کار کنید، اما نمی دانید چطور؟

می خواهید بعد از فارغ التحصیلی در روسیه زندگی کنید، اما نمی دانید چطور؟

بخاطر عدم تسلط به زبان روسی، نمی توانید به وکیل روس مراجعه کنید؟

با شرکت در کنفرانس «زندگی و کار در روسیه»، پاسخ سوالات مختلف حقوقی خویش را از وکلای باتجربه روس، به زبان انگلیسی و فارسی دریافت کنید.

برنامه کنفرانس

زمان

برنامه

14:00-15:00سخنرانی وکیل با محوریت موضوعات زیر:

انواع ویزای روسیه؛

اقامت در روسیه؛

راه های مختلف دریافت تابعیت روسیه؛

انواع اجازه کار در روسیه (اجازه کار دانشجویی)

15:00-15:15پذیرایی
15:15-16:15پرسش و پاسخ

مهلت ثبت نام: 16 ژانویه 2020

هزینه شرکت در کنفرانس: 4900 روبل

 

«Internet Business»

Moscow-Izmailovsky

آیا می دانید که کسب و کارهای اینترنتی، چه سود سرشاری را به همراه دارند؟

اگر بخاطر عدم تسلط به زبان روسی، نمی توانید شغل مناسبی بیابید؛

اگر بخاطر نداشتن تابعیت روسی، نمی توانید درآمدزایی کنید؛

با شرکت در کنفرانس «کسب و کارهای اینترنتی»، شیوه راه اندازی کسب و کار خویش و درآمدزایی از طریق اینترنت را فرابگیرید.

برنامه کنفرانس

زمان

برنامه

14:00-15:00سخنرانی مدرس دانشگاه دولتی اقتصاد روسیه با محوریت موضوعات زیر:

راه اندازی کسب و کار؛

ویژگی های کسب و کارهای اینترنتی؛

ویژگی های بازار مصرف روسیه؛

نحوه راه اندازی کسب و کاری اینترنتی در روسیه و قوانین دولتی موجود در این زمینه و …

15:00-15:15پذیرایی
15:15-15:45ادامه سخنرانی
15:45-16:15کارگاه عملی

مهلت ثبت نام:18 ژانویه 2020

هزینه شرکت در کنفرانس: 4990 روبل

کنفرانس به زبان فارسی و انگلیسی برگزار می شود.

مدارک لازم برای ثبت نام: تصویر پاسپورت، تصویر رسید واریز وجه