رویدادهای جدید

با توجه به شرایط کنونی جهان و توقف فعالیت اماکن آموزشی و اکادمیک، لغو سفرهای خارجی در بسیاری از کشورها، از جمله ایران و فدراسیون روسیه، به علت گسترش ویروس کرونا، جمعی از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران، روسیه و… تصمیم به برگزاری دوره های آنلاین گرفتند. شرکت در این دوره ها، می تواند گامی در راستای استفاده بهینه از شرایط موجود و تبدیل تهدید به فرصت باشد.

این سلسله دوره های آنلاین، با دوره آموزشی طراحی کسب و کار (با نگاه ویژه بر بازار فدراسیون روسیه) آغاز می شود.

تقویم آموزشی و سایر دوره های آموزشی به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.